W przypadku mieszkań gotowych do odbioru – przy zawarciu umowy przedwstępnej zadatek w wysokości 15 tys. zł brutto. Wpłata pozostałej kwoty do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

W przypadku mieszkań w trakcie budowy – zadatek wynosi 15 tys. zł. Do 2 tygodni od podpisania umowy przedwstępnej wpłata 25% brutto. Pozostała część podzielona jest na raty miesięczne wpłacane do czasu ukończenia budowy.

Istnieje możliwość ustalania indywidualnego harmonogramu rat, zwłaszcza przy finansowaniu zakupu mieszkania kredytem bankowym

Zakupione w Akopol mieszkania stanowią własność hipoteczną Kupujących.